A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План роботи

Науково-методична проблема Галицької гімназії
на 2017-2022 роки

«Розвиток професійної компетентності вчителів та обдарувань гімназистів як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

 

Провідна ідея:

створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

 

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

 

Етапи роботи над науково-методичною темою:

І етап (діагностичний): 2017-2018 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми.

ІІ етап (конструктивно-моделюючий): 2018-2019 навчальний рік – визначення основних педагогічних стратегій у реалізації науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу.

Основні завдання: мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії.

ІІІ етап (апробаційно-впроваджувальний): 2019-2020 навчальний рік – розроблення й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІV етап (практичне дослідження проблеми): 2020-2021 навчальний рік – спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи». 

V етап (узагальнюючий, підсумковий): 2021-2022 навчальний рік – аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

 

Мета:

формування  особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

 

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
 • оволодіння основними положеннями тем;
 • ознайомлення з нормативною базою освіти;
 • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
 • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
 • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
 • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
 • забезпечення наступності методичної роботи.

 

Зміст роботи:

 1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.
 2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.
 3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.
 4. Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.
 5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.
 6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.
 7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних керівників з питань реалізації даної  проблеми.
 8. Удосконалення гімназійного сайту та робота з ним.

 

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;
 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

 

Проблемне питання:

«Розвиток професійної компетентності вчителів та обдарувань гімназистів як основа моделювання інноваційного освітнього простору на уроках природничо-математичного циклу»

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

Перше засідання (31 серпня 2017)

 1

Аналіз роботи кафедри  за 2016-2017 н.р.

 

Т.Єршова, зав.каф.

 2

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  кафедри на 2017 -2018н.р.

 

Т.Єршова,зав.каф.

Члени кафедри

 3

3.1.Обговорення ключових змін в оновлених навчальних програмах 5-9 класи (Колегія МОН від 26.05.2017)

3.2. Обговорення методичних рекомендацій  з вивчення предметів  природничо – математичного циклу на 2017-2018  н.р. (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436)

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

 1. Адаптація учнів 1(5) класу до навчання в умовах гімназії.
 2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики та інформатики
 3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес
 4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями; обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів; погодження планів самоосвіти вчителів;
 5. Проведення тижня точних наук (за окремим планом)
 6. Лабораторія невирішених проблем  «Урок в сучасному вимірі»
 7. Участь вчителів гімназії  в районних та обласних семінарах.
 8. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна знахідка»
 9. Підготовка до участі  у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»
 10. Підготовка до участі  у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі  «Колосок» та  ІІ Всеукраїнському інтернет конкурсі «Учитель року 2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок»

Друге засідання (листопад 2017)

1

 Позакласна робота  з обдарованими учнями.

Підсумки проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики та інформатики, географії та біології

Підсумки проведення Тижня точних наук.

 

Т.Єршова , зав.каф.

Члени кафедри

2

Круглий стіл: «Обговорення статей  фахової періодичної преси з нової науково – методичної проблеми кафедри»

 

Н.Фурта, вчитель мат. та інформ

3

Презентація: «Впровадження освітніх інновацій в практику роботи вчителів природничо –математичних наук  як вектор розвитку професійної компетентності»

 

Вчителі -предметники

4

 Взаємовідвідування  уроків  та обговорення діяльності учнів на уроці, шляхів її активізації

 

Члени кафедри

5

 Педагогичний брифінг «Створення інноваційного освітнього простору сучасного уроку хімії та біології шляхом використання активних методів навчання.»

 

Н.Тейса, у.хімії

З.Івасишин, учитель біології

6

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр та ІІ і ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з природничо – математичних дисциплін

 

 Т.Єршова , зав.каф.

Члени кафедри

7

Доповідь «Формування в учнів стійкої мотивації до навчальної діяльності на сучасному уроці  фізики та географії як важливий фактор формування обдарувань гімназистів»

 

І.Бекіш, вчитель фізики

О.Обливаний, вчитель географії

8

Взаємовідвідування  уроків  та обговорення діяльності учнів на уроці, шляхів її активізації

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення питання  «Професійна компетентність учителя. Самоосвіта вчителів гімназії.»
 2. Участь учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру- 2018»
 3. Участь учнів у Всеукраїнському  фізичному конкурсі «Левеня- 2018»
 4. Участь  у Всеукраїнському конкурсі  фахової майстерності «Геліантус – учитель»
 5. Участь  у Всеукраїнському конкурсі «Ми патріоти»
 6. Поповнення портфоліо вчителів, які атестуються.

 

 

Четверте засідання (квітень-травень 2018 року)

 1

Огляд нормативно – правових документів щодо організованого закінчення  навчального року. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО

 

Члени кафедри

 

Аналіз зарубіжного та вітчизняного ППД з даної науково –методичної проблеми

 

Члени кафедри

3

Підведення підсумків роботи кафедри   за 2017-2018 н.р.. Творчий звіт кафедри природничо – матемаматичних наук    по завершенні роботи над І (діагностичним етапом) методичної проблеми Вироблення методичних рекомендацій.

 

Т.Єршова, зав.каф.

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

 1. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО 2018року
 2. Аналіз роботи кафедри точних наук  за 2017-2018 н.р.
 3. Планування роботи  кафедри точних наук  на 2018– 2019 н.р.

Склад кафедри

Склад кафедри природничо-математичних  наук

12:49 03.03.2020

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора