A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План роботи кафедри словесності на 2018-2019 н. р.

Дата: 05.09.2018 09:32
Кількість переглядів: 29

Науково – методична проблема Галицької гімназії

 на 2018-2023 роки

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи»

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020н.р.,2020-2021н.р.– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р   - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

 

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення): 2022-2023н.р. аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

І етап - діагностичний

Мета: формування  особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
    • оволодіння основними положеннями тем;
    • ознайомлення з нормативною базою освіти;
    • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
    • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
    • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
    • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
    • забезпечення наступності методичної роботи.

Зміст роботи:

1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8. Удосконалення гімназійного  сайту  та  робота з ним.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;
 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

Проблемне питання:« Використання компетентнісно зорієнтованих технологій на уроках словесності як  важливий чинник підвищення результативності роботи»

 

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

Перше засідання(   31  серпня 2018)

 1.  

Аналіз роботи кафедри  за 2017-2018 н.р.

 

Г.Урицька, зав.каф.

 1.  

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  кафедри на 2018 -2019 н.р.

 

Г.Урицька, зав.каф.

І.Андреїв, вчитель вч.укр мови і л-ри

 1.  

Круглий стіл «Нова роль учителя в  умовах Нової української школи»

 

Члени кафедри

 1.  

3.1.Обговорення ключових змін в оновлених навчальних програмах.

3.2. Обговорення методичних рекомендацій  з вивчення загально розвиваючих наук  на 2018-2019  н.р

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

1.  Адаптація учнів 1(5) класу до навчання в умовах гімназії.

2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури і конкурсів районного, обласного та всеукраїнського  рівнів.

3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес.

4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;  обговорення індивідуальних проблемних тем учителів;погодження планів самоосвіти вчителів.

5. Лабораторія невирішених проблем  «Підвищення якості освітнього процесу  шляхом впровадження сучасних пед. технологій».

6. Участь учителів гімназії  в районних та обласних семінарах.

7. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна знахідка»

8. Підготовка до 9  Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів україністів «Соняшник - учитель».

 

 

Друге засідання (листопад 2018)

 1.  

  Позакласна робота  в процесі роботи з обдарованими учнями. Підсумки проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії,правознавства,  образотворчого мистецтва та трудового навчання

   
 1.  
     
 1.  
     

4

 

   

Робота в період між засіданнями:

 1. Участь учителів гімназії в районних та обласних семінарах
 2. Участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка.
 3. Робота над підготовкою  та виданням  професійних публікацій.
 4. Робота із впорядкування презентаційного портфоліо вчителів, що атестуються.
 5. Підготовка до ведення ІІ  Міжнародної гри « Sunflower» (з української та зарубіжної літератури) .
 6. Участь вчителів кафедри у авторських вебінарах  сесій онлайн-проекту Видавництва «Ранок».
 7. Підготовка матеріалів до захисту творчих робіт МАН.


 

Третє засідання (лютий 2019)

 1.  

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр та ІІ і  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії,правознавства, трудового навчання та образотворчого мистецтва

   
 1.  
   

 

 

 1.  

 

   
 1.  
   

 

 1.  
   

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення питання «Діалектика взаємоперетворення:  інновації та традиції»

2. Проведення тижня  « Дні пам’яті і слави Кобзаря», Тижня української мови і літератури та зарубіжної літератури.( за окремим планом).

3.Поповнення портфоліо вчителів, які атестуються.

4.Підготовка та проведення 10 Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник 2019»

 

 

Четверте засідання

Квітень -Травень 2019року

 1.  

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора