A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План роботи кафедри іноземних мов на 2018-2019 н. р.

Дата: 05.09.2018 09:34
Кількість переглядів: 33

Науково – методична проблема Галицької гімназії

 на 2018-2023 роки

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи»

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020н.р.,2020-2021н.р.– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р   - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення): 2022-2023н.р. аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

І етап - діагностичний

Мета: формування  особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
    • оволодіння основними положеннями тем;
    • ознайомлення з нормативною базою освіти;
    • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
    • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
    • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
    • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
    • забезпечення наступності методичної роботи.

Зміст роботи:

1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8. Удосконалення гімназійного  сайту  та  робота з ним.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;
 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

Проблемне питання: «Використання інноваційних технологій на уроках іноземних мов як важливий чинник розвитку ключових компетентностей»

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

 

Перше засідання(     31 серпня  2018)

 1.  

Аналіз роботи кафедри  іноземних мов за 2017-2018 н.р

 

М.Волошин,

зав.кафедри

 1.  

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  кафедри на 2018 -2019н.р

 

Волошин, зав.кафедри

О.Данів, вчитель нім. мови

 

 1.  

Круглий стіл «Нова роль учителя іноземної мови  в  умовах Нової української школи»

 

Члени кафедри

 1.  

3.1.Обговорення ключових змін в оновлених навчальних програмах.

3.2. Обговорення методичних рекомендацій  з вивчення іноземних мов  на 2018-2019  н.р.

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

1.  Адаптація учнів 1(5) класу до навчання в умовах гімназії.

2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов.

3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес.

4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;  обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів;погодження планів самоосвіти вчителів;

6. Лабораторія невирішених проблем  «Розвиток комунікативних навиків учнів на уроках іноземних мов».

7. Участь вчителів іноземних мов  в районних та обласних семінарах.

8. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна знахідка»

9. Підготовка до Всеукраїнських конкурсів  з англійської мови «Грінвіч та FLEX.

10. Підготовка до VI Всеукраїнського конкурсу  з німецької мови "ОРЛЯТКО".

 

         

Друге засідання (листопад 2018)

 1.  

  Позакласна робота  в процесі роботи з обдарованими учнями. Підсумки проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії,правознавства,  образотворчого мистецтва та трудового навчання

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  
   

 

4

   

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення « Використання елементів дизайн освіти на уроках іноземних мов»                                                                                                    
 2. Участь вчителів кафедри  в районних та обласних семінарах
 3. Робота над підготовкою  та виданням  власних методичних розробок
 4. Участь вчителів кафедри у авторських вебінарах  сесій онлайн-проекту видавництва «Ранок».
 5. Підготовка матеріалів до захисту творчих робіт МАН.
 

Третє засідання (лютий 2019)

 1.  

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр та ІІ і  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії,правознавства, трудового навчання та образотворчого мистецтва

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення «

  « повернутися

  Код для вставки на сайт

  Вхід для адміністратора