A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План МО класних керівників на 2018 - 2019 н.р.

Дата: 05.09.2018 09:37
Кількість переглядів: 49

Науково – методична проблема Галицької гімназії

 на 2018-2023 роки

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи»

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020н.р.,2020-2021н.р.– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р   - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення): 2022-2023н.р. аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

І етап - діагностичний

Мета: формування  особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
    • оволодіння основними положеннями тем;
    • ознайомлення з нормативною базою освіти;
    • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
    • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
    • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
    • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
    • забезпечення наступності методичної роботи.

Зміст роботи:

1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8. Удосконалення гімназійного  сайту  та  робота з ним.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання;
 • створення моделі інноваційного освітнього простору.

Проблемне питання: «Використання інноваційних технологій у виховній роботі як умова формування необхідних життєвих компетентностей»

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

Перше засідання      (  31  серпеня 2018)

 1.  

Аналіз роботи МО  за 2017-20178н.р.

   
 1.  

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  МО на 2018 -2019н.р

 

 

 1.  

Круглий стіл «Нова роль класного керівника  в умовах нової української школи

 

 

 1.  

 Обговорення методичних рекомендацій  з виховної роботи   на 2018-2019  н.р.

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

1.  Адаптація учнів 1(5) класу до навчання в умовах гімназії.

2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, образотворчого мистецтва та трудового навчання.

3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес

4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;  обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів;погодження планів самоосвіти вчителів;

5. Лабораторія невирішених проблем  «Розвиток емоційного інтелекту учнів на уроках історії, правознавства, уроках загально розвиваючих дисциплін»

7. Участь вчителів гімназії  в районних та обласних семінарах.

8. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна  знахідка»

9. Підсумки проведення Олімпійського тижня.

         

Друге засідання (листопад 2018)

 1.  

 

   
 1.  
   

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

4

 

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення «Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя»
 2. Участь вчителів гімназії в районних та обласних семінарах, конкурсах педмайстерності.
 3.  Робота над підготовкою  та виданням  власних методичних розробок
 4. Участь вчителів кафедри у авторських вебінарах  сесій онлайн-проекту видавництва «Ранок».
 5. Підготовка матеріалів до захисту творчих робіт МАН.
 

Третє засідання (лютий 2019)

 1.  

 

 

 

 1.  
   

 

 1.  

 

 

 

 1.  
   

 

 1.  
     
         

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення «Індивідуальна, парна та групова діяльність – складова сучасного уроку.»
 2. Участь учнів у конкурсах.
 3. Поповнення порт фоліо класних керівників.
 

Четверте засідання

Квітень -Травень 2019року

 1.  
   

Члени кафедри

 

 1.  
   

 

 1.  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора