A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План роботи кафедри природничо-математичних дисциплін на 2019-2020 н. р.

Дата: 05.09.2019 10:13
Кількість переглядів: 125

Науково – методична проблема Галицького академічного ліцею

 на 2018-2023 роки

 

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи»

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020н.р.,2020-2021н.р.– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р   - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення): 2022-2023н.р. аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

ІІ етап – теоретично-навчальний

Мета: визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми.

Завдання:

- стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії;

- спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;

-  корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;

- практичне дослідження проблеми.

Зміст роботи:

1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8. Удосконалення ліцейного  сайту  та  робота з ним.

Проблемне питання «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій на уроках природничо-математичних дисциплін як  важливий чинник результативності роботи»

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

Перше засідання(   30  серпня 2019)

 1.  

Аналіз роботи кафедри  за 2018-2019 н.р.

 

Т.Єршова, зав.каф.

 1.  

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  кафедри на 2019 -2020н.р. та календарно-тематичних планів учителів природничо-математичного циклу

 

.

Члени кафедри

 1.  

 Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій  щодо  вивчення предметів  природничо – математичного циклу на 2019-2020  н.р

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

1.  Адаптація учнів 1(5) класу до навчання в умовах ліцею.

2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики та інформатики

3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес

4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;  обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів;погодження планів самоосвіти вчителів;

5 Проведення тижня  точних наук ( за окремим планом)

6. Лабораторія невирішених проблем  «Урок в сучасному вимірі»

7. Участь вчителів ліцею  в районних та обласних семінарах.

8. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна знахідка»

9. Підготовка до участі  у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності   «Бобер».

10. Підготовка до участі  у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі  «Колосок» та у Всеукраїнському інтернет конкурсі «Учитель року 2020» за версією науково-популярного  природничого журналу «Колосок»

 

Друге засідання (листопад 2019)

 1.  

 Підсумки проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, хімії, фізики та інформатики, географії та біології. Підсумки проведення Тижня точних науук

 

Т.Єршова

Члени кафедри

 1.  

Круглий стіл «Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя на уроках біології та хімії»

 

Н.Тейсар

З.Івасишин

 1.  

Презентація «Використання електронних карт та геоінформативних систем googl-maps як інтерактивного способу навчання географії

 

О.Облива-

ний

4

Взаємовідвідування відкритих уроків

 

 

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення «Використання ігрових елементів  на уроках математики  як один із засобів   розкриття творчих здібностей учнів»
 2. Участь учителів кафедри  в районних та обласних семінарах, конкурсах педмайстерності.
 3. Підготовка до участі  у Міжнародній  природознавчій  грі «Геліантус 2020».
 4. Робота над підготовкою  та виданням  власних методичних розробок
 5. Участь вчителів кафедри у авторських вебінарах  сесій онлайн-проекту видавництва «Ранок».
 6. Підготовка матеріалів до захисту творчих робіт МАН.
 

Третє засідання (лютий 2020)

 1.  

 Обмін досвідом «Формування в учнів предметних компетентностей шляхом використання інноваційних педагогічних технологій на уроках математики та інформатики»

 

Т.Єршова

Н.Фурта

 1.  

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за І семестр та в  ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з природничо-математичних дисциплін

 

Т.Єршова

Члени кафедри

 1.  

Доповідь «Підвищення ефективності навчання на уроках фізики за умови використання проектно-технологічної діяльності учнів»

 

І.Бекіш

 1.  

Взаємовідвідування відкритих уроків

 

 

         

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення питання  «Професійна компетентність учителя. Самоосвіта вчителів ліцею»
 2. Участь учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру- 2020».
 3. Участь учнів у Всеукраїнському  фізичному конкурсі «Левеня- 2020».
 4. Участь  у Всеукраїнському конкурсі  фахової майстерності «Геліантус – учитель».
 5. Участь  у Всеукраїнському конкурсі  «Ми - патріоти».

5.Поповнення портфоліо вчителів, які атестуються.

 

Четверте засідання

Квітень -Травень 2020року

 1.  

Огляд нормативно – правових документів щодо організованого закінчення  навчального року. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО

 

Т.Єршова , зав.каф.

Члени кафедри<


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора