A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

Методична робота

Якісні зміни в освіті неможливі без успішного вчителя, фахівця, інноватора та лідера.  Тому реалії сьогодення – це нова українська школа, яка а базуватиметься на новому змісті (теоретичне навчання замінять компетентнісним підходом, тобто здобуттям реальних навичок і умінь, учень має отримати базовий стійкий набір принципів, щоб далі самостійно визначати свій життєвий шлях,  стосунки між учнем, учителем, батьками, громадськістю мають бути партнерськими, а не ієрархічними), а її випускник повинен бути інноватором,  здатним змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці.

За словами міністра освіти Л.Гриневич : «Ми маємо подолати себе, покінчити зі станом 25-річної прокрастинації в освіті. У нас елементарно немає часу. Ми маємо об’єднатися і не чекати змін, а стати провідниками змін. У цьому бачу сенс нашої спільної роботи сьогодні, завтра і завжди».

Аксіома  сьогоднішнього дня : «Учитель – друг дитини». Тому роль учителя зводиться до: ролі фасилітатора; тьютора;  модератора.

Враховуючи сказане  та відповідно до Комплексної програми розвитку Галицької гімназії   2017– 2018  н.р. стане  першим (діагностичним) етапом роботи над новою науково – методичною темою на  2017 - 2022 рр.:

«Розвиток професійної компетентності вчителів та  обдарувань гімназистів як основа моделювання інноваційного освітнього простору», провідною  ідеєю  якої є  створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Тому, виходячи з цього та враховуючи основні завдання Національної стратегії розвитку освіти в Україні та методичні рекомендації з питань організації виховної роботи  у навчальних закладах у 2017-2018 н.р. вся робота буде спрямована на такі завдання:

  1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
  2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу.
  3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
  4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
  5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
  6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.

7.Сприяти поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах

Науково-методична робота за 2018-2019 н. р.

    У  2018 – 2019 навчальному році   вся  робота  науково – методичної ради Галицької гімназії проводилася відповідно до  принципів і положень нормативних і директивних    документів про освіту, рекомендацій районного методичного центру, відділу освіти Галицької РДА і була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та  учня,  а також на оволодіння ними інноваційних технологій навчання, що є найефективнішими у формуванні життєвої  компетентності особистості.  Педагогічний колектив   працював над І (діагностичним)  етапом науково-методичної проблемної теми «Використання компетентнісно орієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи»»

08:49 09.06.2019

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора