A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План роботи кафедри словесності на 2019-2020 н. р.

Дата: 05.09.2019 10:19
Кількість переглядів: 38

Науково – методична проблема Галицького академічного ліцею

 на 2018-2023 роки

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи»

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020н.р.,2020-2021н.р.– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р   - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення): 2022-2023н.р. аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

ІІ етап – теоретично-навчальний

Мета: визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми.

Завдання:

- стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії;

- спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;

-  корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;

- практичне дослідження проблеми.

Зміст роботи:

1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8. Удосконалення ліцейного  сайту  та  робота з ним.???????

Проблемне питання:« Використання компетентнісно зорієнтованих технологій на уроках словесності як  важливий чинник підвищення результативності роботи»

 

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

Перше засідання (30 серпня 2019)

 1.  

Аналіз роботи кафедри  за 2018-2019 н.р.

 

Г.Урицька, зав.каф.

 1.  

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  кафедри на 2019 -2020 н.р.

 

Г.Урицька, зав.каф.

 1.  

«Роль учителя в  умовах Нової української школи». Ділова зустріч

 

І.Фрейнак,

3.1

3.1.Самотестування «Ключові зміни в оновлених навчальних програмах»

 

Л.Гева

3.2

3.2. Обговорення методичних рекомендацій  з вивчення гуманітарних предметів  на 2019-2020  н.р

 

Л.Фрейнак

Робота в період між засіданнями:

1.  Адаптація учнів 5 класу до навчання в умовах ліцею.

2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури і конкурсів районного, обласного та всеукраїнського  рівнів.

3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес.

4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;  обговорення індивідуальних проблемних тем учителів;погодження планів самоосвіти вчителів.

5. Лабораторія невирішених проблем  «Підвищення якості освітнього процесу  шляхом впровадження сучасних пед. технологій».

6. Участь учителів ліцею в районних та обласних семінарах.

7. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна знахідка»

8. Підготовка до Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів- україністів «Соняшник - учитель».

 

 

Друге засідання (листопад 2019)

 1.  

  Удосконалення освітнього простору шляхом використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості

 

Л.Гева

 1.  

Моделювання розвивально-виховних ситуацій «Компаративний аналіз ліричних творів»

 

Г.Урицька

 1.  

Колаж ідей:обдарованість, талант (з досвіду роботи)

 

Н.Колибабюк

4

 Взаємовідвідування уроків та обговорення ефективності застосування в освітньому просторі інноваційних форм

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

 1. Участь учителів ліцею в районних та обласних семінарах
 2. Участь учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка.
 3. Робота над підготовкою  та виданням  професійних публікацій.
 4. Робота із впорядкування презентаційного портфоліо вчителів, що атестуються.
 5. Підготовка до участі в  Міжнародній грі « Sunflower» (з української та зарубіжної літератур) .
 6. Участь учителів кафедри у авторських вебінарах  сесій онлайн-проекту видавництва «Ранок».
 7. Підготовка матеріалів до захисту творчих робіт МАН.


 

Третє засідання (лютий 2020)

 1.  

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр та участі в ІІ і  ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів

 

Л.Фрейнак

 1.  

Формування ключових компетентностей учнів на основі комплексу сучасних освітніх технологій

 

 

Л.Фрейнак

 1.  

Колаж ідей «Діяльнісний підхід як ключовий при формуванні якостей творчого читача»

 

Л.Гева

 1.  

Культурологічний аспект вивчення творчості класиків російської літератури

 

Г.Урицька

 1.  

Вплив на формування ключових компетентностей учнів співпраці з позашкільними закладами

 

Н.Колибабюк

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення питання «Діалектика взаємоперетворення:  інновації та традиції»

2. Проведення тижня  « Дні пам’яті і слави Кобзаря», Тижня української мови і літератури та зарубіжної літератури.( за окремим планом).

3.Поповнення портфоліо вчителів, які атестуються.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора