A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

План роботи кафедри загальнорозвиваючих дисциплін на 2019-2020 н. р.

Дата: 05.09.2019 10:37
Кількість переглядів: 40

Науково – методична проблема Галицького академічного ліцею

 на 2018-2023 роки

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи»

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік –  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально - технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020н.р., 2020-2021н.р.– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р   - спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи»

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення): 2022-2023н.р. аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

ІІ етап – теоретично-навчальний

Мета: визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми.

Завдання:

- стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії;

- спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;

-  корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;

- практичне дослідження проблеми.

 

Зміст роботи:

1. Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3. Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4.Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5. Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7. Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8. Удосконалення ліцейного  сайту  та  робота з ним.???????

Проблемне питання: «Використання інноваційних технологій на уроках загальнорозвиваючих дисциплін як важливий чинник розвитку ключових компетентностей»

 

Зміст роботи

Дата виконання

Хто готує

Перше засідання      (  30  серпня 2019)

 1.  

Аналіз роботи кафедри  за 2018-2019н.р.

 

О.Крет

зав.каф.

 1.  

Обговорення, корекція та затвердження плану роботи  кафедри на 2019 -2020н.р

 

О.Крет

зав.каф.

члени кафедри

 1.  

«Роль учителя в  умовах Нової української школи». Ділова зустріч

3.1.Самотестування «КлючовІ змін в оновлених навчальних програмах»

 3.2. Обговорення методичних рекомендацій щодо вивчення загальнорозвиваючих наук  на 2019-2020  н.р

 

О.Крет

зав.каф

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

1.  Адаптація учнів 1(5) класу до навчання в умовах ліцею.

2. Організація роботи з обдарованими учнями, підготовка до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, правознавства, образотворчого мистецтва та трудового навчання.

3. Дотримання нормативно-правових документів, що регламентують навчально-виховний процес.

4. Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними документами та рекомендаціями;  обговорення індивідуальних проблемних тем вчителів; погодження планів самоосвіти вчителів.

5. Лабораторія невирішених проблем  «Розвиток емоційного інтелекту учнів на уроках історії, правознавства, уроках загальнорозвиваючих дисциплін».

7. Участь вчителів ліцею  в районних та обласних семінарах.

8. Підготовка матеріалів до районного конкурсу «Педагогічна  знахідка».

9. Підсумки проведення Олімпійського тижня.

 

Друге засідання (листопад 2019)

 1.  

 Позакласна робота  в процесі роботи з обдарованими учнями. Підсумки проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії,правознавства,  образотворчого мистецтва та трудового навчання

 

О.Крет

Члени кафедри

 1.  

Формування навичок  пошуково-дослідницької роботи на уроках історії, образотворчого мистецтва

 

О.Крет

Т.Леочко

 1.  

Удосконалення освітнього процесу шляхом використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості

 

Члени кафедри

4

 Взаємовідвідування  уроків  та обговорення діяльності учнів на уроці, шляхів її активізації

 

Члени кафедри

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення «Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, виховання здорового способу життя»
 2. Участь вчителів ліцею в районних та обласних семінарах, конкурсах педмайстерності.
 3.  Робота над підготовкою  та виданням  власних методичних розробок.
 4. Участь вчителів кафедри в авторських вебінарах  сесій онлайн-проекту видавництва «Ранок».
 5. Підготовка матеріалів до захисту творчих робіт МАН.
 

Третє засідання (лютий 2020)

 1.  

Формування ключових компетентностей учнів на основі комплексу сучасних освітніх технологій

 

О.Крет

Члени кафедри

 1.  

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр та ІІ і  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, правознавства, трудового навчання та образотворчого мистецтва

 

Члени кафедри

 1.  

Естафета педагогічних ідей «Впровадження інновацій на уроках музичного  мистецтва, фізичної культури як основа моделювання інноваційного освітнього простору»

 

П.Штих

І.Камінський

 1.  

Вплив на формування ключових компетентностей учнів співпраці з позашкільними закладами

 

О.Крет

Члени кафедри

 1.  

Взаємовідвідування  уроків  та обговорення діяльності учнів на уроці, шляхів її активізації

 

Члени кафедри

               

Робота в період між засіданнями:

 1. Обговорення «Індивідуальна, парна та групова діяльність – складова сучасного уроку.»
 2. Участь учнів у Міжнародному  конкурсі юних істориків «Лелека- 2020» та конкурсі Методичного порталу «Ми – патріоти України»
 3. Поповнення портфоліо вчителів, які атестуються.
 

Четверте засідання

Квітень -Травень 2020року


  « повернутися

  Код для вставки на сайт

  Вхід для адміністратора