A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Галицький ліцей "Академічний" Галицької районної ради Івано-Франківської області

Науково-методична тема на 2018-2023 рр

Дата: 05.09.2018 11:45
Кількість переглядів: 117

Науково – методична проблема Галицької гімназії

 на 2018-2023 роки

 

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи»

 

 

Провідна ідея:

      створення інноваційного освітнього простору для надання якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогічного колективу сучасних освітніх технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме професійному зростанню вчителів  та розвитку обдарувань гімназистів.

 

 

Завдання:

 1. Розробити та впровадити ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 2. Визначити шляхи підвищення якості освітніх послуг та здійснити модернізацію навчально-виховного процесу. 
 3. Спрямувати педагогів на створення інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
 4. Створити умови для неперервного професійного зростання педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.
 5. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити психологічну підтримку їх становлення.
 6. Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 7. Сприяти його поширенню передового педагогічного досвіду вчителів закладу шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на гімназійному  та освітніх сайтах.

 

 

І етап – діагностичний (2018-2019 навчальний рік)

 

Мета: формування  особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу; осмислення науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього простору.

 

Завдання:

 • організація теоретичного вивчення проблеми педагогами;
    • оволодіння основними положеннями тем;
    • ознайомлення з нормативною базою освіти;
    • аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів та складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;
    • аналіз досвіду впровадження теми (зарубіжного і вітчизняного);
    • осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми;
    • побудова моделей інноваційних уроків, виховних заходів;
    • забезпечення наступності методичної роботи.

 

Зміст роботи:

1.   Опитування педагогічних та учнівських колективів, батьків з проблемної теми.

2. Складання вчителями планів роботи над індивідуальною науково-методичною темою, планів самоосвіти вчителів.

3.  Підбір інформаційного матеріалу та створення картотеки рекомендованої літератури, тематичних папок вчителями.

4. Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в методичному  кабінеті  закладу.

5.  Створення картотеки ППД з проблемної теми.

6. Проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, методичного форуму, які сприяють реалізації  окремих аспектів проблеми.

    7.  Визначення провідних напрямків діяльності кафедр та МО класних 

     керівників  з питань реалізації даної  проблеми .

    8.  Удосконалення гімназійного  сайту  та  робота з ним.

 

Очікувані результати:

 • психологічна готовність вчителів до підвищення фахової майстерності, професійної компетентності в процесі роботи над науково-методичною темою;
 • високий рівень володіння педагогами науково-теоретичною базою, осмислення ППД з проблемного питання; створення моделі інноваційного освітнього простору.

 

 

 

 

Етапи роботи над науково-методичною проблемою

 

І етап (діагностичний):  2018 -2019 навчальний рік

–  теоретичне дослідження проблеми, опанування науково-теоретичних основ і технологій діяльності з розвитку особистості та її самоактуалізації, накопичення теоретичного матеріалу.

Основні завдання: психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально -      технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково – методичної проблеми.

 

ІІ етап (теоретично-навчальний):  2019- 2020 н.р.,  2020-2021 н.р.

– визначення основних педагогічних стратегій  у реалізації  науково-методичної  проблеми, удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу; розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково – методичної проблеми. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання: мотивація, стимулювання , науково – методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми гімназії; спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

 

 

ІІІ етап  (практичний): 2021-2022 н.р.  

 

- спрямування роботи всіх внутрішніх підрозділів над   єдиною науково-методичною проблемою в напрямі: «Формування у гімназистів  навичок пошуково-дослідницької роботи».

 

 

ІV етап (практичний з елементами моніторингу та узагальнення):

                                                                                                                                   2022-2023н.р.

 

аналіз результатів опанування науково-методичною проблем,  узагальнення досвіду роботи педагогами, систематизація накопиченого досвіду; узагальнення досвіду роботи колективу, висвітлення результатів діяльності в засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

 

 

Науково- методичні заходи

в Галицькій гімназії

на 2018-2019 н.р.

 

Педагогічні читання з проблеми                                                                                                        

 «Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на  результат»

 

В.О.Сухомлинський: педагогіка, спрямована в майбутнє                                             (науково-практична конференція)

                                                                                                                    Грудень,  2018

 

 

Педагогічна та просвітницька діяльність М.П.Драгоманова

                                                                                                                   Березень,  2019

 

Методичні декади

 

Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті сучасного уроку

                                                                                                                      Листопад, 2018

 

Мотиваційні аспекти використання  компетентнісно  зорієнтованих технологій

                                                                                                                          Лютий, 2019

 

Психолого-педагогічний семінар з проблеми

 «Побудова продуктивної особистісно орієнтованої системи навчання – основа педагогічної стратегії  розвитку інноваційної особистості»

 

Психолого-педагогічні аспекти взаємодії вчителя й учнів у спільній пошуково-пізнавальній діяльності в умовах Нової української школи (семінарське заняття з елементами психологічного тренінгу)

                                                                                                                         Листопад, 2018

 

Морфологія сучасного особистісно орієнтованого уроку.

Сучасний учитель, який працює за особистісно зорієнтованими методиками. Який він? (конференція, тренінг)

                                                                                                                            Березень, 2019

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

 

 

   «Компетентнісний підхід –

                                            переорієнтація з процесу на результат»

 

Педагогічні читання №1 (грудень, 2018)

 

В.О.Сухомлинський: педагогіка, спрямована в майбутнє                                        (науково-практична конференція)

 

План

 

1.В.О.Сухомлинський – учитель, філософ, митець.

2.Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно зорієнтованого підходу.

3.Основні положення в системі поглядів В.О.Сухомлинського.

4.Соціальна роль і статус учителя, рівень його фахової майстерності у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

5.Моральне виховання дітей у поглядах В.О.Сухомлинського.

6.Значення колективу в освітньому процесі.

 

 

Педагогічні читання №2 (березень, 2019)

 

Педагогічна та просвітницька діяльність М.П.Драгоманова

                                                              

План

 

1.Життя і діяльність М.П.Драгоманова.

2.Педагогічна спадщина М.П.Драгоманова.

3.Формування національної свідомості та громадянської позиції М.П.Драгоманова.

4.Громадсько-культурна та педагогічна діяльність М.П.Драгоманова.

5.Закордонна діяльність  М.П.Драгоманова

6.М.П.Драгоманов - видатний український діяч українського національного та культурного відродження.

7.Турбота про долю України - зміст життя М.П.Драгоманова.

8.Історико-педагогічні концепції М.Драгоманова

9.Ідея національного виховання М.П.Драгоманова.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора